Kamery i akcesoria Bosch CCTV/IP

tel.: (22) 532 69 70

Jesteś tutaj: » »

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z ofertą naszych sklepów.

KONTAKT

Dinion.pl
Dzial handlowy:
tel.: (22) 532 69 70

Nadzór wideo w jakości Full HD w najlepszym wydaniu

Nadzór wideo w jakości Full HD w najlepszym wydaniu

Świadectwem klasy profesjonalisty jest jakość wykonywanych usług. Niska spowoduje utratę wiarygodności, wysoka zaowocuje rekomendacją u kolejnych zleceniodawców. Na ocenę wpływa jakość i parametry zastosowanych urządzeń. W dziedzinie systemów dozoru wizyjnego, gdzie subiektywna ocena obrazu jest ważniejsza od obiektywnej oceny możliwości użytej technologii, niedociągnięcia mogą kosztować utratę renomy. Chroniąc dobre imię profesjonalisty, darzone zaufaniem rozwiązania Boscha umożliwiają uzyskanie obrazów o wysokiej jakości, a także oferują wiele funkcji użytkowych.

Automatyczna ostrość

Ostrość obrazu jest piętą achillesową instalacji CCTV. Źle lub niedbale ustawiona, znacznie zmniejsza postrzeganą rozdzielczość obrazu, a co za tym idzie możliwość rozpoznania obserwowanych osób lub obiektów. Wraz ze wzrostem rozdzielczości kamer problem narasta. Wynika to z braku odpowiednich narzędzi programowych w kamerach, które ułatwiałyby optymalne ustawienie punktu ostrości w dzień i w nocy. Rozwiązanie Lens Wizard jest kreatorem regulacji obiektywu w kamerach Dinion, który od lat pomaga w uzyskaniu wysokiej jakości obrazu. Doceniony przez profesjonalistów, doczekał się automatyzacji w kamerach NBN-832V-IP. Zastosowanie precyzyjnego mechanizmu regulującego położenie przetwornika względem zainstalowanego obiektywu zapewnia ustawienie ostrego obrazu zdalnie, za pomocą jednego przycisku w przeglądarce. Takie rozwiązanie niebywale przyspiesza instalację punktu kamerowego i umożliwia perfekcyjne ustawienie ostrości (oczywiście w przypadku zastosowania obiektywów o wysokiej rozdzielczości). Na uwagę zasługuje to, że poziom ostrości można ustawić oddzielnie dla warunków dziennych i nocnych na wypadek zastosowania obiektywu bez odpowiedniej korekcji chromatycznej. W przypadku wykorzystania obiektywów IR poziom ustawienia określany jest łącznie.

Analogowa czułość

Zwiększenie rozdzielczości kamery oznacza umiejscowienie większej liczby elementów światłoczułych w przetworniku obrazowym o określonych rozmiarach, co prowadzi do zmniejszenia aktywnej powierzchni pojedynczego fotoelementu. Wytworzenie obrazu HD (liczba aktywnych pikseli: 1920×1080) o nasyceniu porównywalnym z obrazem z przetwornika kamery PAL 1/3" (liczba aktywnych pikseli: 752×582) wymaga na ogół około pięciokrotnie silniejszego oświetlenia przetwornika. Przekłada się to na jeszcze silniejsze oświetlenie sceny, a w konsekwencji zwiększa koszty instalacji i eksploatacji punktu kamerowego. Co prawda niższą czułość kamer można próbować kompensować przez wzmocnienie sygnału, jednak powoduje to pogorszenie stosunku sygnału do szumu. To z kolei znacznie obniża jakość uzyskiwanego obrazu, na co nie godzą się profesjonaliści. Taki stan rzeczy spowodowany jest przez zachowanie tradycyjnych rozmiarów przetworników, znanych z rozwiązań analogowych – większy przetwornik pozwala na wygenerowanie obrazu o dobrej jakości przy słabszym oświetleniu. Tworząc technologię Dinion HD 1080p, wykorzystaliśmy przetworniki CMOS o wielkości 1/2,7", co umożliwia obserwację także słabiej oświetlonych scen. Czułość kamer NBN-832V-IP (na poziomie 0,22 lx dla trybu kolorowego i 0,05 lx dla trybu czarno-białego) jest porównywalna z czułością kamer analogowych z przetwornikami CCD o wielkości 1/3".

Bezpieczeństwo zapisu

Dodatkowe funkcje, jakimi dysponuje kamera NBN-832V-IP, umożliwiają zapis materiału wizyjnego bez udziału serwera, co może być zrealizowane na kilka sposobów. Pierwszy z nich to bezpośredni zapis na macierzach dyskowych, do którego nie jest potrzebny dodatkowy serwer, co ogranicza koszty związane z utrzymaniem zapisanego materiału pochodzącego z kamer o wysokiej rozdzielczości. Harmonogram zapisu oraz parametry strumienia zapisywanych danych są ustalane bezpośrednio w kamerze, która samoistnie inicjuje proces rejestracji na dyskach sieciowych. Drugi z tych sposobów to lokalny zapis na karcie microSD XC (pojemność do 2 TB), która umieszczana jest bezpośrednio w kamerze. Zapis na karcie jest traktowany w identyczny sposób jak zapis na dyskach zewnętrznych i jest w pełni kompatybilny z dostępnym oprogramowaniem Boscha do zarządzania obrazem o rozdzielczości HD.

Połączenie tych dwóch rozwiązań – zapisu na macierzy i zapisu na karcie microSD – wprowadza dodatkową funkcję, jaką jest zapis redundantny. W przypadku awarii łącza służącego do transmisji danych pomiędzy kamerą a macierzą użycie lokalnej pamięci zapewni ciągłość rejestracji obrazu. Gdy dodatkowo procesem zapisu zarządza system Video Recording Manager, dane z karty zostają automatycznie przekopiowane do pamięci centralnej dzięki opatentowanej technologii ANR (ang. Automatic Network Replenishment).

Inteligentna Analiza Obrazu – dodatkowa para oczu

Precyzyjny i wydajny system Bosch IVA (ang. Intelligent Video Analysis) jest zaimplementowany niezależnie w każdej z kamer NBN-832V-IP. System ten jest dostosowany do rozwiązań HD i realizuje swoje funkcje bez wykorzystania centralnej, analitycznej jednostki komputerowej. Dzięki dokonywaniu wielopoziomowej analizy danych z poszczególnych pikseli oraz analizy tekstury i ruchu w obrazie wewnątrz kamery, umożliwia śledzenie trajektorii (prędkości i kierunku) ruchu wszystkich obiektów i może wykryć obiekty ruchome, nieruchome oraz przekraczające granice chronionego obszaru. Technologia Bosch IVA w kamerach Dinion HD 1080p pomaga użytkownikowi szybko zareagować na podejrzane działania lub potencjalne zagrożenia. Każda kamera NBN-832V-IP pracująca w systemie monitoringu staje się aktywnym wirtualnym agentem ochrony, który identyfikuje zdarzenie w momencie jego zaistnienia, oraz powiadamia użytkownika o wykryciu zdarzenia o charakterze krytycznym przez wysłanie wiadomości alarmowej.

Mimo iż Bosch IVA jest bardzo nowoczesnym rozwiązaniem, jego wdrożenie, konfiguracja oraz wykorzystanie nie sprawiają trudności profesjonalistom. Precyzyjne dostosowanie obszarów detekcji do miejsc o charakterze krytycznym, analiza kształtów i sposobów poruszania się obiektów oraz obsługa urządzeń przez intuicyjny interfejs graficzny umożliwiają szybkie i precyzyjne dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Wykorzystanie inteligencji rozproszonej (ang. distributed intelligence) w technologii Bosch IVA pozwala na stworzenie systemu, który nie zawiera centralnego serwera, a zatem wyeliminowany zostaje jeden z najbardziej krytycznych składników stanowiących potencjalne źródło awarii. IVA działa niezależnie w każdej kamerze NBN-832V-IP.

Przeszukaj archiwum w czasie krótszym niż dziesięć sekund

Jako integralne rozwiązanie systemowe IVA umożliwia gromadzenie szczegółowych informacji o monitorowanych miejscach, dzięki czemu można szybko wyszukać dowolne zdarzenia – nawet te, które we wcześniejszym procesie konfiguracji systemu nie zostały uznane za alarmowe. Dane wynikające z analizy treści obrazów są generowane i przechowywane razem z tymi obrazami w formie metadanych. Zawierają one szczegółowe informacje na temat wszystkich obiektów znajdujących się w obrębie monitorowanych obszarów i pojawiających się na nich lub je opuszczających. Analiza nie kończy się na obserwacji w czasie rzeczywistym – Bosch IVA może rozpoznawać zdarzenia także podczas odtwarzania nagrań. Zapisane metadane, które zawierają proste ciągi tekstowe opisujące określone szczegóły obrazu, zajmują o wiele mniej pamięci i są łatwiejsze do przeszukiwania niż zapisane obrazy. Podczas przeszukiwania metadanych za pomocą odpowiednich narzędzi, takich jak wyszukiwarki internetowe, IVA pozwala na szybkie odnalezienie odpowiedniego materiału wizyjnego bez konieczności ręcznego przeszukiwania całego archiwum.

Co dzieje się, gdy na monitorowanym obszarze ma miejsce zdarzenie, którego administrator systemu nie brał pod uwagę przy konfiguracji alarmu? Metoda wyszukiwania oferowana przez system Bosch IVA jest wyjątkowa, gdyż umożliwia przeglądanie archiwalnych obrazów z wykorzystaniem nowych kryteriów wykrywania zdarzeń. Dzięki temu można wyszukiwać zdarzenia inne niż te, które zostały wykryte podczas podglądu na żywo. Na przykład można skonfigurować system tak, aby wykrył pozostawiony obiekt podczas przeszukiwania archiwalnych obrazów, nawet jeśli system nie był wcześniej przygotowany do wykrywania tego typu zdarzeń.

Przejrzenie dziewięciogodzinnego nagrania w celu wykrycia określonego zdarzenia w normalnych warunkach zajmuje na ogół trzy godziny. Z wykorzystaniem IVA – zaledwie cztery minuty.
Zobacz również nasze inne artykuły